• Om mig
  • Om mig

    Jag har arbetat med personlig utveckling, med människor och med kreativa processer i hela mitt vuxna liv. Idag arbetar jag med Kognitiva samtal och kurser. Jag använder verktyg som jag själv upplevt som kraftfulla på min egen resa, såsom Mindfulness och The Work. Hämtar visdom från flera källor.

    Jag har stor erfarenhet av arbete med kriser och existentiella frågor. Under 11 år har jag arbetat på Vidarklinikens Antroposofiska Sjukhus i Järna med olika uppgifter. På avdelning i omvårdnaden med stressrelaterade sjukdomar. Tre år i palliativvård med döende patienter och deras anhöriga. De senaste åren som Kognitiv samtalsterapeut på dagvårdsrehabiliteringen. Samt deltagit i en ettårig internutbildning om Antroposofisk läkekonst och terapi.

  • Samtal
  • Kurser
  • Blog
  • Kontakt